بروشور محصول

  • بروشور سرنگ واکسن Luer-Lock واشر ضد عفونی 1ml ، 3ml ، 5ml
  • بروشور سرنگ فشار قوی Antmed
  • بروشور لوله اتصال فشار antmed
  • بروشور مبدل فشار یکبار مصرف Antmed
  • بروشور انژکتور تزریق وسایل کنتراست دو سر Antmed CT
  • بروشور انژکتور انحنای تک سر کنتراست Antmed CT
  • بروشور تزریق رسانه کنتراست Antmed DSA
  • بروشور انژکتور رسانه کنتراست Antmed MR-
  • بروشور سوند فشار قوی IV Antmed
  • بروشور Antmed PTCA